Sid 1-2 Låsets historia/Adam och Eva
Sid 3-4 Vanlig inbrottsmetod genom ytterdörr
Sid 5-6 "
Sid 7-8 "
Sid 9-10 "
Sid 11-12 "
Sid 13-14 9-tillhållarlås
Sid 15-16 Dorma Duo
Sid 17-18 Altandörren
Sid 19-20 Övrig info / Mail